Mukařov.cz - aktuality http://mukarov.cz Aktuální informace obce Mukařov cs DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud781 Pan Jiří Moravec... Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0100 Nestavte na černo! http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obec-a-jeji-organy/aktuality-z-vyboru/nestavte-na-cerno-171-642.htm Je to nezákonné a riskantní. Dochází k tomu především z neznalosti zákona, ale jak je známo - neznalost zákona neomlouvá. Stavebník se svým počínáním vystavuje možnosti citelných sankcí ve formě pokut... Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0100 Mukařov má památné stromořadí http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/aktualne/clanky/mukarov-ma-pamatne-stromoradi-110-640.htm Na základě návrhu odborné dendrologické veřejnosti – Ing. Tomáše Vencálka, Ing. Petra Horáčka (Botanická zahrada hl. m. Praha), Ing. Aleše Rudla (Národní památkový ústav), a ÚOP středních Čech v Praze... Sat, 09 Feb 2019 00:00:00 +0100 Zápis z 1. mimořádného zasedání ZO Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud780 Zápis z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mukařov, dne 29.1.2019... Sat, 09 Feb 2019 00:00:00 +0100 Vyhlášení památného stromořadí v k.ú. Mukařov u Říčan http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud779 Městský úřad v Říčanech vyhlašuje 26 exemplářů Thuja Plicata (zerav obrovský) rostoucích na pozemku parc.č. KN 718/1 v k.ú. Mukařov u Říčan za památné stromořadí České republiky.... Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0100 Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud778 ... Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0100 Rozhodnutí http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud777 Mukařov, Srbín, Žernovka - vodovod rozšíření... Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0100 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud776 Pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu... Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0100 Pozvánka na 5. zasedání ZO Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud775 Pozvánku a program 5. zasedání ZO Mukařov, konaného dne 12.2. 2019 najdete v příloze pdf.... Tue, 05 Feb 2019 00:00:00 +0100 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - TJ Sokol Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud773 ... Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0100