Mukařov.cz - aktuality http://mukarov.cz Aktuální informace obce Mukařov cs Divadelní spolek DIPONA http://mukarov.cz/spolecnost-kultura-sport/sdruzeni-a-spolky/dipona/divadelni-spolek-dipona-140-308.htm DIvadlo POtrhlých NAdšenců     Kontaktní adresa:   Slepá 80, 25162 Mukařov IČ: 02271061   Tel/fax:   724 950 282, 739 016 429 Email: info@dipona.eu Web: www.dipona.eu Facebook... Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100 Zapis č. 36 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud651 Zápis č. 36 z lednového zasedání zastupitelstva... Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0100 Opravné rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud650 ... Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0100 Mobilní rozhlas - Obec vstřícnější občanům http://mukarov.cz/spolecnost-kultura-sport/sdruzeni-a-spolky/aktualne/mobilni-rozhlas-obec-vstricnejsi-obcanum-1-552.htm Mobilní rozhlas - způsob zasílání zpráv formou sms, mms, e-mailů a zpráv do mobilních aplikací. v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v rámci našeho programu Obec vstřícnější ob... Fri, 02 Feb 2018 00:00:00 +0100 Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku http://mukarov.cz/spolecnost-kultura-sport/spolecnost-kultura-sport/obecni-zpravodaj/obecni-zpravodaj-pro-mukarov-srbin-a-zernovku-145-452.htm Aktuální číslo Obecního zpravodaje - 1/2018 Obecní zpravodaj vydává obec Mukařov. Vychází vždy 1x za 2 měsíce. Je to periodicky vydávaná tiskovina registrovaná podle § 7 ... Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0100 Obecně závazné vyhlášky a další předpisy obce Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/obecne-zavazne-vyhlasky-a-dalsi-predpisy-obce-mukarov-40-499.htm Odpady   Územní rozvoj OZV 2013-2 - Nakládání s odpady   Vydání územního plánu (ÚP) obce Mukařov - opatření obecné povahy   Ceny svozů komunálního odpadu 2018   ÚP Mukařov - kompl... Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0100 Zveřejnění záměru - směna nemovitého majetku ve vlastnictví obce http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud648 ... Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0100 Ceny svozu odpadu pro rok 2018 http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud645 Ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2018, schválené zastupitelstvem obce dne 9.1.2018 U všech velikostí nádob a četnosti svozů jsme byli nuceni mírně navýšit ceny, neboť se zvyšují všechny vstupní n... Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0100 Ceny svozu odpadu pro rok 2018 http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud645 Ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2018, schválené zastupitelstvem obce dne 9.1.2018 U všech velikostí nádob a četnosti svozů jsme byli nuceni mírně navýšit ceny, neboť se zvyšují všechny vstupní n... Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0100 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud644 ... Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100