Mukařov.cz - aktuality http://mukarov.cz Aktuální informace obce Mukařov cs Zápisy ze zasedání zastupitelstva http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/zastupitelstvo-obce/zapisy-ze-zasedani/zapisy-ze-zasedani-zastupitelstva-33-51.htm Zasedání Zastupitelstva obce jsou přístupná veřejnosti a konají se zpravidla 2. úterý v měsíci od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mukařově, není-li stanoveno jinak.   Volební období 2... Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0200 Diskuse o revitalizaci centrální části Mukařova (čtvrtek 16. 8. 2018) http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/zastupitelstvo-obce/aktualne/diskuse-o-revitalizaci-centralni-casti-mukarova-ctvrtek-16-8-2018-1-577.htm Revitalizace centrální části Mukařova (náves, park, Obecní a Příčná ulice od parku a návsi ke kostelu)  Již delší dobu probíhá diskuse o možnostech úpravy centra Mukařova. Až do letošního jara ja... Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 Uzavření Obecního úřadu Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud710 ... Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 Zápis č. 42 ze zasedání ZO Mukařov (neověřený) http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud711 Zápis č. 42 (neověřený) ze zasedání zastupitelstva obce Mukařov dne 24.7.2018... Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 Mukařovská pouť - doprovodný program (18. - 19.8.) http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/zastupitelstvo-obce/aktualne/mukarovska-pout-doprovodny-program-18-19-8-1-575.htm V sobotu 18.8. a v neděli 19.8. 2018 je připravený doprovodný program - chovatelská výstava v areálu sběrného dvora, výstava starých fotografií v galerii Stará škola a koncerty skupin:... Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud709 ... Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 Sběr a svoz odpadů http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/formulare-a-zivotni-situace/svoz-odpadu-v-obci/sber-a-svoz-odpadu-126-152.htm Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad a prostřednictvím shromaždiště ve dvoře, nebo shromaždiště a svozů bioodpadů.     Shromaždiště... Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200 Mukařovská pouť (6.8.-19.8.) http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/aktualne/clanky/mukarovska-pout-6-8-19-8-110-570.htm Zveme všechny návštěvníky na tradiční mukařovskou pouť konanou u příležitosti Nanebevzetí Panny Marie. Atrakce začnou najíždět na Farní louku v Mukařově již 6. srpna ... Malá pouť již o víke... Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200 Vydávání domovních nádob na tříděné odpady - plasty a papír http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/aktualne/aktualne/vydavani-domovnich-nadob-na-tridene-odpady-plasty-a-papir-1-574.htm Vážení občané, konečně dorazily popelnice na plasty a papír pro domácnosti. Budou vydávány od pondělí 13.8. a v první vlně budou rozvezeny na registrované adresy nádoby objednané na obci do 30.5. Kdo ... Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200 Překopy místní komunikace v obci Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud707 Z důvodu realizace překopů místní komunikace v obci Mukařov, akce "Mukařov Školní, kVN, kNN č.p.3" bude v termínu od 14.08.2018 do 16.08.2018 uzavřena silnice v celé šíři dle přiložené mapy... Wed, 08 Aug 2018 00:00:00 +0200