Mukařov.cz - aktuality http://mukarov.cz Aktuální informace obce Mukařov cs Veřejné zakázky obce Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-finance-a-projekty/verejne-zakazky/verejne-zakazky-obce-mukarov-168-600.htm Obec Mukařov jako veřejný zadavatel podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná při pořizování svých zakázek v souladu s tímto zákonem. Pro zakázky malého rozsahu... Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0200 Dostavba vodovodu a domovní přípojky http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-finance-a-projekty/aktualne/dostavba-vodovodu-a-domovni-pripojky-1-524.htm   Výstavba vodovodu Stavba vodovodu od 11.2.2019 pokračuje pokládáním řadů do vyfrézovaných částí a propojováním již položených řadů a pokládkou domovních přípojek. Přednostně bude řešena oblast&... Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud803 Rozvod optických kabelů pro vysokorychlostní internet v lokalitě Mukařov - Žernovka, Mukařov... Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud802 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci... Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 +0200 Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud801 7. zasedání zastupitelstva obce se koná 16.4. 2019 od 19:00 program zasedání v příloze pdf.... Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0200 Plánované uzavírky komunikací http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/aktualne/clanky/planovane-uzavirky-komunikaci-110-646.htm Uzavírky vynucené stavbou vodovodu: Českobrodská ulice – úplná uzávěra v úseku mezi křižovatkou s Doubeckou a Štíhlicemi od 1.4. do 20. 5. Kutnohorská ulice - částečná uzávěra od 1.4. do 31... Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ztráty a nálezy http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/zivotni-situace/ztraty-a-nalezy/ztraty-a-nalezy-138-278.htm Na této stránce Vás informujeme o ztracených a nalezených věcech a zvířatech, které byly Obecnímu úřadu v Mukařově nahlášeny. S nalezenými věcmi nakládá úřad podle směrnice obce č. 1/2015. Naleze... Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud799 Zápis z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mukařov (elektronicky ověřen) v příloze... Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 +0200 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud797 ... Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0200 Doručení veřejnou vyhláškou http://mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud798 ... Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0200