AKTUÁLNĚ

Úplná uzavírka Choceradské ulice

Obec Mukařov

Rozhodnutím vydaným odborem správních agend a dopravy MěÚ v Říčanech byla povolena úplná uzavírka silnice II/313 v úseku od Penny po náves ve Svojeticích (1. etapa) a z návsi ve Svojeticích do Struhařova (2. etapa).
Přes předchozí opakovaná ujišťování Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, že se s opravou počítá až na příští rok, bude oprava zahájena už v pátek 16. 8. První etapa (PENNY - náves Svojetice) by měla trvat do 7. 9., druhá (náves Svojetice - Struhařov) do 16. 12. 2019. Povolenky ke vjezdu na staveniště vydává přímo stavební firma emailem nebo jsou k vyzvednutí na OÚ Mukařov.
Jsme si vědomi obtíží, které toto dopředu neohlášené omezení způsobí občanům z dotčených ulic. Za stavbu odpovídá stavebník, jímž je Krajská správa a údržba silnic, konkrétní dopady je nutno řešit se zhotovitelem, společností Robstav, k.s.

Pouťový festival

Kateřina Čadilová

Letos poprvé oživí sobotní odpoledne o tradiční mukařovské pouti Pouťový festival, na kterém vystoupí 4 hudební skupiny, 2 divadelní soubory a přijede i kouzelník! Vše doprovodí jarmark držetilů značek pro kvalitní regionální produkty a místních výrobců.

ZHORŠENÁ KVALITA VODY NA ŽERNOVCE - Zájezdí - Konec omezení

Obec Mukařov

Obec Mukařov, provozovatel vodovodu s užitkovou vodou v Žernovce - Zájezdí, odvolává informaci o zhoršené kvalitě dodávané vody. Voda dosáhla kvality jako před havárií. Upozorňujeme odběratele, že voda není pitná bez převaření!

POZOR - odstávka elektřiny

Kateřina Čadilová

Ve dnech 18., 20. a 26. 6. bude probíhat plánovaná odstávka elektřiny ve vybraných lokalitách Mukařova a Srbína.

Mukařovská pouť začíná již 8. srpna

Rudolf Semanský

Mukařovská pouť, na které obecní úřad vyjednal tak jako každoročně čtvrteční slevy na atrakce začíná již dnes, ve čtvrtek 8.8.2019

Odečet vody na Žernovce

Odečet vody Žernovka Zájezdí 9.8. a 16.8.2019

Omezení provozu v ulicích Vodní a Spojovací

Po dobu opravy komunikací jsou pro průjezd uzavřeny ulice Vodní a Spojovací. Vjezd na pozemky bude omezen jen na nezbytně nutnou dobu.

Uzavírka ulice K Požáru v Louňovicích

Kateřina Čadilová

Ve dnech 22. až 26. 7. bude z důvodu opravy vodovodní a kanalizační přípojky uzavřena pro veškerý provoz ulice K Požáru v Louňovicích. 

Rekonstrukce obecního úřadu

Obec Mukařov

Ve dnech 18. 7. až 2. 8. 2019 bude v kancelářích obecního úřadu probíhat rekonstrukce. V tyto dny bude úřad pro veřejnost uzavřen. 
Pracoviště Czech POINTu bude v provozu od soboty 27. 7. v běžných úředních hodinách.

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Přemek Zima

Vážení občané, výstavba vodovodu pokračuje pokládkou a propojováním hlavních řadů a montáží domovních přípojek tam, kde ještě nejsou - viz aktualizovaný červnový orientační harmonogram v hlavním textu.

1 2 3 4

Menu

Anketa

Jak hodnotíte změnu tohoto webu?