Napojování na kanalizaci a ČOV Mukařov obnoveno

Od této chvíle je možné opět připojovat nové žadatele k veřejné kanalizaci v Mukařově. Každý zájemce nechť zašle písemnou žádost o připojení na OÚ Mukařov, eventuelně se informuje u Ing. Zimy v případě, že již žádost podal v době platnosti STOP stavu.

Přílohy

pdfUzávěra napojování na ČOV

Menu

Anketa

Obec Mukařov připravuje systém třídění odpadů přímo v domácnostech. Využijete tento systém, kdy každý rodinný dům bude mít i nádoby na tříděný odpad?