Uzavírka části ulice Požární

Přemek Zima

Z důvodu opravy havárie dešťové kanalizace bude od 10.4. po dobu cca 14 dnů neprůjezdná ulice Požární - uzavřena bude od ul. Nová po ul. Příčná. Před č.p. 154 bude pak umístěna pevná překážka z důvodu ochrany staveniště.

Děkujeme za pochopení

Menu

Anketa

Obec Mukařov připravuje systém třídění odpadů přímo v domácnostech. Využijete tento systém, kdy každý rodinný dům bude mít i nádoby na tříděný odpad?