18:00 - 20:00

Křeslo pro hosta - Jiří Holoubek / Kulturní a komunitní centrum Mukařov /