Výstava - obrana hranic Československa v letech 1918 - 1919 / OÚ Čestlice, Pitkovická 290 /

13:30 - 17:00

Zápis dětí na školní rok 2018/2019 / Mateřská škola Mukařov, U Zelené cesty 200 /

18:00 -

Křeslo pro hosta - Theodor Pištěk / Kulturní a komunitní centrum Mukařov, Příčná 61 /