Výstava - obrana hranic Československa v letech 1918 - 1919 / OÚ Čestlice, Pitkovická 290 /

11:00 - 20:00

Historické slavnosti Mukařov / Mukařov - charitní louka, náves /

11:00 - 18:00

Galerie Stará škola, salon užitého umění / Příčná 11, Mukařov (v budově OÚ Mukařov, naproti České poště) /