Výstava - obrana hranic Československa v letech 1918 - 1919 / OÚ Čestlice, Pitkovická 290 /

10:00 -

Vítání občánků / Základní škola Mukařov /

10:00 -

8. ročník běžečkého závodu Kros Štiřín 2018 / louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem /

13:00 -

Kolovratský majáles 2018 / /