Výstava - obrana hranic Československa v letech 1918 - 1919 / OÚ Čestlice, Pitkovická 290 /

Mukařovská kecka / Mukařov /

10:00 -

Pohádkové Hrusice a pochod Cesta kocoura Mikeše / Hrusice /

13:00 -

Mnichovické kramaření / Mnichovice /