Výstava - obrana hranic Československa v letech 1918 - 1919 / OÚ Čestlice, Pitkovická 290 /

Dětský den, výstava veteránů / Zámek Berchtold, Kunice - Vidovice /