Výstava - obrana hranic Československa v letech 1918 - 1919 / OÚ Čestlice, Pitkovická 290 /

19:30 -

Vladimír Mišík&ETC + Ivan Hlas trio / KC Kamenice /