18:00 -

Křeslo pro hosta - Jan Švadlenka / Kulturní a komunitní centrum Mukařov /