Obecně závazné vyhlášky a další předpisy obce Mukařov

Kateřina Čadilová

Odpady

 

Územní rozvoj

Stáhnout vyhlášku OZV 2019-2 - Nakládání s odpady   Stáhnout vyhlášku Vydání územního plánu (ÚP) obce Mukařov - opatření obecné povahy
Stáhnout vyhlášku  OZV 2019-1 - Ceny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2019   ÚP Mukařov - kompletní výkresy a textová část - přílohy 1 až 4 opatření obecné povahy
      Stáhnout vyhlášku Nařízení obce 2008-3 - Zásady dělení pozemků
      Stáhnout vyhlášku OZV 2011-3 - Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Pohřebnictví

     
Stáhnout vyhlášku Nařízení obce 2012-1 - Poplatky s užíváním hrobového místa      
Stáhnout vyhlášku  OZV 2013-1 - Řád veřejného pohřebiště      

 

 

 

Požární ochrana

 

Veřejný pořádek a místní poplatky

Stáhnout vyhlášku OZV 2018-2 - Požární řád obce Mukařov  

Stáhnout vyhlášku

OZV 2014-2 - O veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a udržování čistoty v obci

 Stáhnout vyhlášku  OZV 2017-4 - Řád ohlašovny požáru   Stáhnout vyhlášku

Příloha č. 1 OZV 2014-2 - Mapa veřejných prostranství:

Mukařov ,   Srbín ,   Žernovka

 Stáhnout vyhlášku OZV 2003-3 - Zabezpečení požární ochrany při větších akcích    Stáhnout vyhlášku

Příloha č. 2 OZV 2014-2 - Mapa volného pohybu psů:

Mukařov ,   Srbín ,   Žernovka
       Stáhnout vyhlášku  OZV 2012-3 - O místních poplatcích

Další vyhlášky a obecně závazné předpisy

   Stáhnout vyhlášku Nařízení obce 2004-5 - Zákaz užívání některých paliv
 Stáhnout vyhlášku Jednací řád Zastupitelstva obce Mukařov      

Stáhnout vyhlášku

OZV 2009-4 - Užívání obecního rozhlasu

 

Pasport místních komunikací

Stáhnout vyhlášku OZV 2009-1 - Znak a vlajka obce Mukařov  

Stáhnout vyhlášku

Textová část, Tabulky pozemků: Mukařov, Srbín, Žernovka
Stáhnout vyhlášku Provozní řád vodovodu Žernovka  

Stáhnout vyhlášku

Grafická část - mapy: Mukařov, Srbín, Žernovka
Stáhnout vyhlášku Směrnice 2015-1 - Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty      
Stáhnout vyhlášku OZV 2014-1 - Školský obvod ZŠ Mukařov