Omezení dodávek vody na Žernovce

Obec Mukařov

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ DODÁVKY VODY

 

 

Oznamujeme obyvatelům, kteří jsou napojeni na vodovod v Žernovce (Zájezdí i Horka), že z důvodu opětovného suchého období, pokledu dodávek vody z vrtů se s okamžitou platností stanovuje od 2.7.2019 omezení dodávek vody, kdy platí:

 

zákaz z vodovodního řadu zalévat, kropit zpevněné a jiné plochy, mýt auta, nebo napouštět bazény!

 

Omezení platí do odvolání. V případě zjištění porušení tohoto zákazu může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč

 

Zákaz platí do odvolání!

 

 

 

V Mukařově 2.7.2019