Ověřování listin a podpisů

Ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace) se provádí na základě zákona 21/2006 Sb., o ověřování. Ověřování se provádí v kanceláři OÚ Mukařov během úředních hodin - mimo úřední hodiny pouze po předchozí dohodě a v omezeném objemu (do počtu dvou ověřených listin, nebo dvou podpisů)

Pro ověření si žadatel připraví platný občanský průkaz (nebo jiný osobní doklad podle § 18 zákona) a správní poplatek ve výši 30,- Kč za každý legalizovaný podpis a/nebo za každou vidimovanou stranu dokumentu formátu A4.

 

Příjem posledních listin k ověřování se provádí 15 minut před koncem pracovní doby.

 

Ze zákona nelze ověřit (§ 9 a § 10 zákona) zejména:

- podpis na listině, která je psaná v jiném než českém nebo slovenském jazyce, včetně cizojazyčných formulářů (cizí jazyk musí mít úředně ověřený překlad od tlumočníka s kulatým razítkem);

- listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rybářský lístek, vkladní knížka, geometrický plán, atp.);

- listinu, jejiž součástí jsou plastické razítko, nebo plastický text;

- listinu, která je psána v jiném než v českém a slovenském jazyce a není současně úředně přeložena do českého jazyka;

- listinu, ve které jsou vsuvky, doplňky, změny nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;

- pokud na předložené listině není poznat, zda jde o originál, či vidimovanou listinu nebo jiný typ listiny.