Obec a její orgány

Základní informace:

Obec Mukařov

Příčná č. p. 11,

251 62 Mukařov, Praha-východ

IČO: 00240508

ID datové schránky: qyvaxdz

Elektronická podatelna obce Mukařov: podatelna@mukarov.cz

 

Statistické údaje :

Počet obyvatel: 2 526 obyvatel, z toho 1 266 žen a 1 260 mužů (údaj k 31. 12. 2017).

Vybrané statistické údaje za město dle ČSÚ

 

Katastrální území obce:

Mukařov, Srbín, Žernovka

 

Orgány obce:

Starosta a místostarosta

Rada obce

Zastupitelstvo