Nestavte na černo!

Hana Zákoucká

Je to nezákonné a riskantní. Dochází k tomu především z neznalosti zákona, ale jak je známo - neznalost zákona neomlouvá.

Stavebník se svým počínáním vystavuje možnosti citelných sankcí ve formě pokuty deset až sto tisíc Kč nebo v horším případě povinnosti černou stavbu odstranit na vlastní náklady.

Tomu se však dá předejít, především konzultací svého záměru na stavebním úřadě, obecním úřadě nebo s předsedou stavebního výboru v obci (u nás Výbor pro územní plánování a rozvoj).

Podle návrhu nového stavebního zákona, který by měl vstoupit v platnost v roce 2021, nebude možné dodatečně povolit na černo postavené stavby, které nemají potřebná povolení. Pokud takovou stavbu máte, řešte situaci co nejdříve!