Rada obce

Volební období 2014 - 2018

Rada obce pro volební období 2014 - 2018 má 5 členů, zastupitelů zvolených za o.s. Mukařov-sko.

Složení Rady obce k 14.7.2015

 

Starosta obce (uvolněný)
Rudolf SEMANSKÝ
Mukařov-sko (STAN)
starosta[@]mukarov.cz
podnikatel – grafika, reklama

- člen Rady obce pro dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost v obci
- výbor pro pořádek a bezpečnost
   
 
1. místostarosta obce (uvolněný) Radní obce (neuvolněný)

Ing. Přemysl ZIMA
Mukařov-sko
premysl.zima[@]mukarov.cz
finanční účetní

- člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
- školský výbor

Tomáš BERGMANN
Mukařov-sko
tomas.bergmann[@]mukarov.cz
podnikatel v gastronomii

- člen Rady obce pro sport a volnočasové aktivity
- finanční výbor

 
Radní obce (neuvolněná) Radní obce (neuvolněný)

PhDr. Kateřina ČADILOVÁ
Mukařov-sko
katerina.cadilova[@]mukarov.cz
konzultantka v oblasti dotací

- členka Rady obce pro mezioborovou spolupráci a dotační politiku
- kontrolní výbor
- výbor pro životní prostředí

Robert HEGYI
Mukařov-sko
robert.hegyi[@]mukarov.cz
servisní technik

- člen Rady obce pro školství a práci s dětmi a mládeží
- školský výbor
- školská rada ZŠ Mukařov

 


 

Agenda a kompetence

  • Běh a fungování obce od běžné agendy po projekty a velké stavby
  • Příprava podkladů pro investiční akce, součinnost při projektování staveb a oprav většího rozsahu
  • Organizace výběrových a konkurzních řízení
  • Jednání s firmami zajišťujícími služby obci - svoz odpadů, provoz vodovodu a kanalizace, údržba komunikací, bus linky
  • Návrhy a aktualizace smluv, nájmů, poplatků
  • Dohled nad zřizováním a provozem ČOV, kanalizačních a vodovodních sítí v obci, vodních zdrojů, úpravnami pitné vody
  • Dohled na dodržování podmínek pro developery a stavebníky při dělení a zástavbě pozemků
  • Vykonávání pravomocí dle ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení