Zastupitelstvo obce

Obrázek

Volební období 2014 - 2018

 • Zastupitelstvo obce Mukařov je pro volební období 2014 - 2018 patnáctičlenné. 9 zastupitelů bylo zvoleno za Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku, 3 zastupitelé za TOP 09 a 3 zastupitelé za SDH Mukařov.
 • Rada obce pro volební období 2014 - 2018 má 5 členů, zastupitelů za Mukařov-sko.
 • Zasedání Zastupitelstva obce se konají zpravidla každé druhé úterý v měsíci od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mukařově, není-li stanoveno jinak.
 • E-mailové adresy členů zastupitelstva jsou v konvenci: jmeno.prijmeni@mukarov.cz
Starosta obce (uvolněný)
Rudolf SEMANSKÝ
Mukařov-sko (STAN)
starosta[@]mukarov.cz
podnikatel – grafika, reklama

- člen Rady obce pro dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost v obci
- výbor pro pořádek a bezpečnost
   
 
1. místostarosta obce (uvolněný) Radní obce (neuvolněný)

Ing. Přemysl ZIMA
Mukařov-sko
premysl.zima[@]mukarov.cz
finanční účetní

- člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
- školský výbor

Foto Tomáš BERGMANN
Mukařov-sko
tomas.bergmann[@]mukarov.cz
podnikatel v gastronomii

- finanční výbor
 
Radní obce (neuvolněná) Radní obce (neuvolněný)

PhDr. Kateřina ČADILOVÁ
Mukařov-sko
katerina.cadilova[@]mukarov.cz
konzultantka v oblasti dotací

- členka Rady obce pro mezioborovou spolupráci a dotační politiku
- kontrolní výbor
- výbor pro životní prostředí

Robert HEGYI
Mukařov-sko
robert.hegyi[@]mukarov.cz
servisní technik

- člen Rady obce pro volnočasové aktivity a práci s dětmi a mládeží
- školský výbor
- školská rada ZŠ Mukařov

 


 

Alena SEMANSKÁ
Mukařov-sko
alena.semanska[@]mukarov.cz

vrchní sestra

  Mgr. Lukáš PODANÝ
Mukařov-sko
lukas.podany[@]mukarov.cz
údržba zeleně a rizikové kácení

- výbor pro životní prostředí
 
Foto Ing. Petr DOLEŽEL
SDH Mukařov
petr.dolezel[@]mukarov.cz
manažer

- finanční výbor
Radek HEJDUK
SDH Mukařov
radek.hejduk[@]mukarov.cz
programátor

- kontrolní výbor
- školský výbor
 
Mgr. Ondřej JAKOB
TOP 09
ondrej.jakob[@]mukarov.cz
poradce předsedy poslaneckého klubu TOP 09

- školská rada ZŠ Mukařov
JUDr. Jana KLIMENTOVÁ
TOP 09
jana.klimentova[@]mukarov.cz
advokátka

- kontrolní výbor
 
Karel KŘEPELKA
Mukařov-sko
karel.krepelka[@]mukarov.cz
profesionální hasič a lezecký záchranář

- výbor pro životní prostředí
Foto František POKORNÝ
SDH Mukařov (KSČM)
frantisek.pokorny[@]mukarov.cz
podnikatel v autoopravárenství

- kontrolní výbor
- výbor pro sociální a kulturní věci
 
Ing. Jiří ŠAVRDA
TOP 09
jiri.savrda[@]mukarov.cz

- finanční výbor
- výbor pro pořádek a bezpečnost
Foto Ing. Patrik TŘEŠTÍK
Mukařov-sko
patrik.trestik[@]mukarov.cz
softwarový architekt

- předseda finančního výboru

 

Kateřina Budínová - složila mandát zastupitele ke dni 16.3.2016

Ing. Marcela Eichnerová - složila mandát zastupitele ke dni 30.6.2015

 


Volební období 2010 - 2014

Zastoupení v 13-členném zastupitelstvu: 9 zastupitelů za Mukařov-sko, 3 zastupitelé za TOP 09, 1 zastupitel za ČSSD

 • Rudolf Semanský (42 let) Mukařov-sko, živnostník – grafika, reklama
  - starosta (uvolněný), výbor pro zeleň a veřejný pořádek, strategický výbor
 • Ing. Přemysl Zima (31 let) Mukařov-sko, finanční účetní
  - 1. místostarosta (uvolněný), strategický výbor
 • Ing. Marcela Eichnerová (58 let) Mukařov-sko, odborná referentka v oblasti majetkoprávní
  - 2. místostarostka (uvolněná), strategický výbor
 • Tomáš Bergmann (35 let) Mukařov-sko, podnikatel v gastronomii
  - finanční výbor; školský, kulturní a sociální výbor
 • PhDr. Kateřina Čadilová (40 let) Mukařov-sko, konzultantka v oblasti dotací
  - kontrolní výbor
 • Mgr. Ondřej Jakob (36 let) TOP 09, mluvčí ministerstva financí
  - strategický výbor
 • JUDr. Jana Klimentová (55 let) TOP 09, advokátka
  - kontrolní výbor
 • Ing. Ivana Malá (50 let) TOP 09, daňový expert
  - finanční výbor
 • František Pokorný (63 let) ČSSD (KSČM), podnikatel v autoopravárenství
  - kontrolní výbor
 • Jiří Rösler (49 let) Mukařov-sko, technik realizace staveb
 • Alena Semanská (46 let) Mukařov-sko, zdravotní sestra
  - školský, kulturní a sociální výbor
 • Ing. Patrik Třeštík (34 let) Mukařov-sko, softwarový architekt
  - finančního výbor, strategický výbor
 • Jan Uzel (32 let) Mukařov-sko, soukromě hospodařící rolník
  - výbor pro zeleň a veřejný pořádek

Ing. Vít Šoupal - složil mandát zastupitele ke dni 31.8.2012

Petra Přikrylová - složila mandát zastupitele ke dni 7.1.2013

Karel Löwy - složil mandát zastupitele ke dni 8.3.2013


Volební období 2006 - 2010

Zastoupení v 13-členném zastupitelstvu: 13 zastupitelů za Mukařov-sko.

 • Rudolf Semanský (38 let) živnostník – grafika, reklama
  - starosta (uvolněný), výbor životního prostředí a veřejného pořádku, strategický výbor
 • Ing. Jan Kašpar (65 let) strojní inženýr
  - místostarosta (uvolněný) - do 4/2010, výbor pro komunikaci s občany a informatiku, výbor místního hospodářství, strategický výbor
 • Ing. Přemysl Zima (27 let) finanční účetní
  - místostarosta (neuvolněný) - od 2/2010, předseda finančního výboru - do 2/2010, strategický výbor
 • Zdeněk Beck (34 let) podnikatel ve stavebnictví
  - výbor místního hospodářství
 • Mgr. Milan Beneš (39 let) manager v IT
  - předseda kontrolního výboru
 • Martin Holický (32 let) supervisor na technickém sále Řízení letového provozu
  - předseda výboru místního hospodářství, finanční výbor
 • Jaroslava Kapustová (58 let) poštovní úřednice - důchodkyně
  - kulturní, školský a sociální výbor, kontrolní výbor
 • Jiří Rösler (46 let) soukromý podnikatel
  - předseda výboru životního prostředí a veřejného pořádku, kulturní, školský a sociální výbor
 • František Řezníček (26 let) automechanik - elektrikář
  - výbor životního prostředí a veřejného pořádku
 • Alena Semanská (42 let) zdravotní sestra
  - předsedkyně kulturního, školského a sociálního výbor, výbor pro komunikaci s občany a informatiku
 • Ing. Vít Šoupal (31 let) marketingový manager
  - předseda výboru pro komunikaci s občany a informatiku, předseda strategického výboru, předseda finančního výboru - od 2/2010
 • Jan Uzel (28 let) soukromě hospodařící rolník
  - výbor místního hospodářství

 • Ing. Jaroslava Stárková (50 let) odborná referentka VZP ČR
  - složila mandát zastupitele k 31.12.2007

 


Volební období 2002 - 2006

Sdružení pro Žernovku získalo ve volbách 7 ze 13 zastupitelů. Náhradnici pro zastupitelstvo obce byli v souladu se zákonem o volbách a podle výsledků voleb výhradně ze Sdružení pro Žernovku. Od 16/3 2006 již nebyli žádní náhradníci do zastupitelstva, neboť se postupně buď odstoupili nebo převzetí mandátu odmítli.

 • Marcela Holovská, starostka (do 16.3.2006 - odvolána z postu starostky zastupitelstvem obce)
 • Rudolf Semanský, starosta (od 16.3.2006)
 • Martin Holický, místostarosta (od 29.3.2006)
 • Jiří Čánský, místostarosta (vzdal se postu místostarosty v r. 2004), zastupitel
 • Ing. Otokar Charvát, zastupitel
 • Jaroslava Kapustová, zastupitelka
 • Josef Kovařík, zastupitel
 • Jitka Lancingerová, zastupitelka
 • Petr Pataki, zastupitel
 • Jan Uzel, zastupitel
 • Irena Čadilová - vzdala se mandátu 7.7.2004
 • Zdeněk Stuchl, náhradník za I. Čadilovou - vzdal se mandátu 25.1.2006
 • Mgr. Hynek Novotný - vzdal se mandátu 10.3.2006
 • Jana Šmídová, místostarostka 2004-2006 (20.3.2006 se vzdala mandátu)

 


Volební období 1998 - 2002

 • Miroslav Günther, starosta
 • Marcela Holovská, místostarostka
 • Stanislav Müller, místostarosta, komise stavební
 • Jiří Šmíd, komise stavební
 • Ing. Zdeněk Týce, finanční výbor
 • Jaroslava Kapustová, komise kulturní a školská
 • Vladimíra Kašparová, komise kulturní a školská
 • František Pokorný, komise přestupková
 • Josef Pšenička, komise přestupková
 • Josef Kovařík, komise místního hospodářství
 • Karel Medek, komise životního prostředí

 


Volební období 1994 - 1998

 • Miroslav Günther, starosta (2 - SNK)
 • Vladimír Budský, (SNK)
 • Jan Hora, (1 - SNK)
 • Josef Pýcha, (1 - SNK)
 • Josef Nedvěd, (1 - SNK)
 • Jiří Šmíd, (1 - SNK)
 • Jan Henc, (1 - SNK)
 • Josef Kovařík, (2 - SNK)
 • Ing. Zdeněk Týce, (2 - SNK)
 • Vladimíra Kašparová, (2 - SNK)
 • František Pokorný, (KSČM)