Zastupitelstvo obce

Kateřina Čadilová

Volební období 2018–2022

Obrázek

 • Zastupitelstvo obce Mukařov je pro volební období 2018–2022 patnáctičlenné. 9 zastupitelů bylo zvoleno za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka, 3 zastupitelé za "SPOLEČNĚ" a 3 zastupitelé za Nezávislé s podporou TOP 09.
 • Rada obce pro volební období 2018–2022 má 5 členů, 3 zastupitele za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka, 1 zastupitele za "SPOLEČNĚ" a 1 zastupitele za Nezávislé s podporou TOP 09.
 • Zasedání Zastupitelstva obce se konají zpravidla každé druhé úterý v měsíci od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mukařově, není-li stanoveno jinak.
 • E-mailové adresy členů zastupitelstva jsou v konvenci: jmeno.prijmeni@mukarov.cz

 

Starosta obce (uvolněný)
Rudolf Semanský Rudolf SEMANSKÝ
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín,
Žernovka (STAN)
starosta[@]mukarov.cz
podnikatel – grafika, reklama

- člen Rady obce pro dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost v obci
- výbor pro územní plánování a rozvoj
- výbor pro veřejný pořádek a dopravu
   
 
1. místostarosta obce (uvolněný) 2. místostarostka obce (uvolněná)
Přemysl Zima Ing. Přemysl ZIMA
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka
premysl.zima[@]mukarov.cz
finanční účetní

- člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
- výbor pro územní plánování a rozvoj
Kateřina Čadilová PhDr. Kateřina ČADILOVÁ
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka
katerina.cadilova[@]mukarov.cz 
projektová manažerka

- členka Rady obce pro životní prostředí, kulturu a sociální věci
- kulturní a sociální výbor (předsedkyně)
 
Radní obce (neuvolněný) Radní obce (neuvolněná)
Ondřej Jakob

Mgr. Ondřej JAKOB
Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)
ondrej.jakob[@]mukarov.cz
poradce předsedy poslaneckého klubu TOP 09

- člen Rady obce pro školství, práci s dětmi a mládeží, sport a volnočasové aktivity
- člen školské rady ZŠ Mukařov
- kulturní a sociální výbor

Hana Zákoucká Ing. Hana Zákoucká
SPOLEČNĚ
hana.zakoucka[@]mukarov.cz
projektantka

- členka Rady obce pro územní rozvoj
- výbor pro územní plánování a rozvoj (předsedkyně)
 


 
Petr Doležel Ing. Petr DOLEŽEL
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka
petr.dolezel[@]mukarov.cz
manažer

- finanční výbor (předseda)
- výbor pro územní plánování a rozvoj
Robert Hegyi Robert HEGYI
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka
robert.hegyi[@]mukarov.cz
servisní technik

- školský výbor
 
Petr Březina Petr BŘEZINA
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka
petr.brezina[@]mukarov.cz
majitel restaurace

- výbor pro veřejný pořádek a dopravu
Dana Navrátilová Ing. Dana NAVRÁTILOVÁ
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka
dana.navratilova[@]mukarov.cz
podnikatelka v reklamě

- finanční výbor
- členka školské rady ZŠ Mukařov
 
Jakub Douša Jakub DOUŠA
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (ODS)
jakub.dousa[@]mukarov.cz
logistik

- kontrolní výbor
- výbor pro životní prostředí
Miroslav Veselý Miroslav VESELÝ
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka
miroslav.vesely[@]mukarov.cz
vedoucí technických služeb obce

- výbor pro životní prostředí (předseda)
- výbor pro veřejný pořádek a dopravu
 
Pavel Mádr MVDr. Pavel MÁDR
SPOLEČNĚ
pavel.madr[@]mukarov.cz
veterinární lékař, manažer

- výbor pro veřejný pořádek a dopravu 
- kontrolní výbor
František Chrpa Bc. František CHRPA
SPOLEČNĚ
frantisek.chrpa[@]mukarov.cz
manažer

- výbor pro veřejný pořádek a dopravu (předseda)
 
Jana Klimentová JUDr. Jana KLIMENTOVÁ 
Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)
jana.klimentova[@]mukarov.cz
advokátka 

- kontrolní výbor (předsedkyně)
- výbor pro územní plánování a rozvoj
Tomáš Kouba Tomáš KOUBA 
Nezávislí s podporou TOP
tomas.kouba[@]mukarov.cz
manažer

- školský výbor (předseda)
- finanční výbor

 


 

Volební období 2014–2018

Zastoupení v patnáctičlenném zastupitelstvu: 9 zastupitelů za Mukařov-sko, 3 zastupitelé za TOP 09, 3 zastupitelé za SDH Mukařov

 • Rudolf Semanský (46 let) Mukařov-sko, živnostník – grafika, reklama
  - starosta (uvolněný), člen Rady obce pro dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost v obci; výbor pro pořádek a bezpečnost
 • Ing. Přemysl Zima (35 let) Mukařov-sko, finanční účetní
  - 1. místostarosta (uvolněný), člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet; školský výbor
 • Tomáš Bergmann (39 let) Mukařov-sko, podnikatel v gastronomii
  - člen Rady obce pro finance; finanční výbor
 • PhDr. Kateřina Čadilová (50 let) Mukařov-sko, konzultantka v oblasti dotací
  - členka Rady obce pro mezioborovou spolupráci a dotační politiku; kontrolní výbor; výbor pro životní prostředí
 • Robert Hegyi (43 let) Mukařov-sko, servisní technik
  - člen Rady obce pro volnočasové aktivity a práci s dětmi a mládeží; školský výbor; školská rada ZŠ Mukařov
 • Ing. Petr Doležel (43 let) SDH Mukarov, manažer
  finanční výbor               
 • Radek Hejduk (42 let) SDH Mukařov, programátor
  - kontrolní výbor, školský výbor
 • Mgr. Ondřej Jakob (40 let) TOP 09, poradce předsedy poslaneckého klubu TOP 09
  - školská rada ZŠ Mukařov
 • JUDr. Jana Klimentová (59 let) TOP 09, advokátka
  - kontrolní výbor
 • Karel Křepelka (27 let) Mukařov-sko, profesionální hasič a lezecký záchranář
  - výbor pro životní prostředí
 • Mgr. Lukáš Podaný (23 let) Mukařov-sko, údržba zeleně a rizikové kácení
  - výbor pro životní prostředí
 • František Pokorný (66 let) ČSSD (KSČM), podnikatel v autoopravárenství
  - kontrolní výbor; kulturní a sociální výbor
 • Alena Semanská (50 let) Mukařov-sko, zdravotní sestra
  - kulturní a sociální výbor
 • Ing. Jiří Šavrda (36 let) TOP 09, programátor
  - finanční výbor; výbor pro pořádek a bezpečnost
 • Ing. Patrik Třeštík (34 let) Mukařov-sko, softwarový architekt
  - finanční výbor

Kateřina Budínová - složila mandát zastupitele ke dni 16.3.2016

Ing. Marcela Eichnerová - složila mandát zastupitele ke dni 30.6.2015

 


Volební období 2010–2014

Zastoupení v třináctičlenném zastupitelstvu: 9 zastupitelů za Mukařov-sko, 3 zastupitelé za TOP 09, 1 zastupitel za ČSSD

 • Rudolf Semanský (42 let) Mukařov-sko, živnostník – grafika, reklama
  - starosta (uvolněný), výbor pro zeleň a veřejný pořádek, strategický výbor
 • Ing. Přemysl Zima (31 let) Mukařov-sko, finanční účetní
  - 1. místostarosta (uvolněný), strategický výbor
 • Ing. Marcela Eichnerová (58 let) Mukařov-sko, odborná referentka v oblasti majetkoprávní
  - 2. místostarostka (uvolněná), strategický výbor
 • Tomáš Bergmann (35 let) Mukařov-sko, podnikatel v gastronomii
  - finanční výbor; školský, kulturní a sociální výbor
 • PhDr. Kateřina Čadilová (46 let) Mukařov-sko, konzultantka v oblasti dotací
  - kontrolní výbor
 • Mgr. Ondřej Jakob (36 let) TOP 09, mluvčí ministerstva financí
  - strategický výbor
 • JUDr. Jana Klimentová (55 let) TOP 09, advokátka
  - kontrolní výbor
 • Ing. Ivana Malá (50 let) TOP 09, daňový expert
  - finanční výbor
 • František Pokorný (63 let) ČSSD (KSČM), podnikatel v autoopravárenství
  - kontrolní výbor
 • Jiří Rösler (49 let) Mukařov-sko, technik realizace staveb
 • Alena Semanská (46 let) Mukařov-sko, zdravotní sestra
  - školský, kulturní a sociální výbor
 • Ing. Patrik Třeštík (34 let) Mukařov-sko, softwarový architekt
  - finančního výbor, strategický výbor
 • Jan Uzel (32 let) Mukařov-sko, soukromě hospodařící rolník
  - výbor pro zeleň a veřejný pořádek

Ing. Vít Šoupal - složil mandát zastupitele ke dni 31.8.2012

Petra Přikrylová - složila mandát zastupitele ke dni 7.1.2013

Karel Löwy - složil mandát zastupitele ke dni 8.3.2013


Volební období 2006–2010

Zastoupení v 13-členném zastupitelstvu: 13 zastupitelů za Mukařov-sko.

 • Rudolf Semanský (38 let) živnostník – grafika, reklama
  - starosta (uvolněný), výbor životního prostředí a veřejného pořádku, strategický výbor
 • Ing. Jan Kašpar (65 let) strojní inženýr
  - místostarosta (uvolněný) - do 4/2010, výbor pro komunikaci s občany a informatiku, výbor místního hospodářství, strategický výbor
 • Ing. Přemysl Zima (27 let) finanční účetní
  - místostarosta (neuvolněný) - od 2/2010, předseda finančního výboru - do 2/2010, strategický výbor
 • Zdeněk Beck (34 let) podnikatel ve stavebnictví
  - výbor místního hospodářství
 • Mgr. Milan Beneš (39 let) manager v IT
  - předseda kontrolního výboru
 • Martin Holický (32 let) supervisor na technickém sále Řízení letového provozu
  - předseda výboru místního hospodářství, finanční výbor
 • Jaroslava Kapustová (58 let) poštovní úřednice - důchodkyně
  - kulturní, školský a sociální výbor, kontrolní výbor
 • Jiří Rösler (46 let) soukromý podnikatel
  - předseda výboru životního prostředí a veřejného pořádku, kulturní, školský a sociální výbor
 • František Řezníček (26 let) automechanik - elektrikář
  - výbor životního prostředí a veřejného pořádku
 • Alena Semanská (42 let) zdravotní sestra
  - předsedkyně kulturního, školského a sociálního výbor, výbor pro komunikaci s občany a informatiku
 • Ing. Vít Šoupal (31 let) marketingový manager
  - předseda výboru pro komunikaci s občany a informatiku, předseda strategického výboru, předseda finančního výboru - od 2/2010
 • Jan Uzel (28 let) soukromě hospodařící rolník
  - výbor místního hospodářství

 • Ing. Jaroslava Stárková (50 let) odborná referentka VZP ČR
  - složila mandát zastupitele k 31.12.2007

 


Volební období 2002–2006

Sdružení pro Žernovku získalo ve volbách 7 ze 13 zastupitelů. Náhradnici pro zastupitelstvo obce byli v souladu se zákonem o volbách a podle výsledků voleb výhradně ze Sdružení pro Žernovku. Od 16/3 2006 již nebyli žádní náhradníci do zastupitelstva, neboť se postupně buď odstoupili nebo převzetí mandátu odmítli.

 • Marcela Holovská, starostka (do 16.3.2006 - odvolána z postu starostky zastupitelstvem obce)
 • Rudolf Semanský, starosta (od 16.3.2006)
 • Martin Holický, místostarosta (od 29.3.2006)
 • Jiří Čánský, místostarosta (vzdal se postu místostarosty v r. 2004), zastupitel
 • Ing. Otokar Charvát, zastupitel
 • Jaroslava Kapustová, zastupitelka
 • Josef Kovařík, zastupitel
 • Jitka Lancingerová, zastupitelka
 • Petr Pataki, zastupitel
 • Jan Uzel, zastupitel
 • Irena Čadilová - vzdala se mandátu 7.7.2004
 • Zdeněk Stuchl, náhradník za I. Čadilovou - vzdal se mandátu 25.1.2006
 • Mgr. Hynek Novotný - vzdal se mandátu 10.3.2006
 • Jana Šmídová, místostarostka 2004-2006 (20.3.2006 se vzdala mandátu)

 


Volební období 1998–2002

 • Miroslav Günther, starosta
 • Marcela Holovská, místostarostka
 • Stanislav Müller, místostarosta, komise stavební
 • Jiří Šmíd, komise stavební
 • Ing. Zdeněk Týce, finanční výbor
 • Jaroslava Kapustová, komise kulturní a školská
 • Vladimíra Kašparová, komise kulturní a školská
 • František Pokorný, komise přestupková
 • Josef Pšenička, komise přestupková
 • Josef Kovařík, komise místního hospodářství
 • Karel Medek, komise životního prostředí

 


Volební období 1994–1998

 • Miroslav Günther, starosta (2 - SNK)
 • Vladimír Budský, (SNK)
 • Jan Hora, (1 - SNK)
 • Josef Pýcha, (1 - SNK)
 • Josef Nedvěd, (1 - SNK)
 • Jiří Šmíd, (1 - SNK)
 • Jan Henc, (1 - SNK)
 • Josef Kovařík, (2 - SNK)
 • Ing. Zdeněk Týce, (2 - SNK)
 • Vladimíra Kašparová, (2 - SNK)
 • František Pokorný, (KSČM)