Strategický plán rozvoje obce

Jednotlivé rozvojové projekty v obci jsou realizovány v souladu se závazným Místním plánem obnovy vesnice (MPOV), dokumentu schvalovaného zastupitelstvem obce. 

Tento je průběžně, minimálně 1x ročně v souvislosti s přípravou rozpočtu obce, aktualizován a obsahuje kromě plánovaných a realizovaných projektů i stručný popis stávající situace v jednotlivých oblastech veřejného života v obci. Dokument slouží také jako podklad pro vyjednávání o dotacích. 

 

 

Místní plán obnovy vesnice 2019

 

 

Starší dokumenty z minulých let:

 

Místní plán obnovy vesnice 2018

Místní plán obnovy vesnice 2017

Místní plán obnovy vesnice 2016

Místní plán obnovy vesnice 2015

Místní plán obnovy vesnice 2014

Místní plán obnovy vesnice 2013

Místní plán obnovy vesnice 2012

Místní plán obnovy vesnice 2011

Místní plán obnovy vesnice 2010