Podatelna a Czech Point

Elektronická podatelna a datová schránkaObrázek

Dne 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost nařízeni vlády a vyhláška Ministerstva informatiky k elektronickým podatelnám. Nařízení vlády ukládá všem úřadům používat elektronické podatelny a nejpozději 31. ledna 2005 adresu elektronické podatelny oznámit Ministerstvu informatiky.

27. ledna 2005 obec Mukařov tuto povinnost splnila a zároveň tímto zveřejňuje e-mailovou adresu své elektronické podatelny pro podání opatřená elektronickým podpisem.

Na podání, která budou zaslána na tuto adresu a nebudou opatřena uznávaným elektronickým podpisem bude reagováno jako na běžná sdělení zaslaná elektronickou poštou.

Co se týče ČR, v oblasti orgánů veřejné moci (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) lze používat výhradně kvalifikované certifikáty vydané všemi akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, tj. První certifikační autorita a.s., Česká pošta s.p. a eIdentity a.s..

Elektronická podatelna obce Mukařov: podatelna@mukarov.cz

Pro běžnou komunikaci s Obecním úřadem Mukařov můžete použít e-mailovou adresu: obec@mukarov.cz

Datová schránka obce Mukařov pro elektronická podání je: qyvaxdz

 


Czech POINT

Pracoviště Czech POINT otevřeno v Galerii STARÁ ŠKOLA v přízemí budovy obecního úřadu:

Léto (červen - září)     Zima (říjen - květen) 
úterý 9,00 - 16,00    úterý 9,00 - 16,00
středa  14,00 - 19,00    středa 9,00 - 19,00
sobota 9,00 - 17,00    sobota 9,00 - 12,00

 

Dále je Czech POINT k dispozici v kanceláři OÚ Mukařov v prvním patře v pondělí od 14,00 do 16,00 hodin. Po dobu letních prázdnin též v pondělí od 10,00 do 12,00 hodin.

V případě dotazů volejte do kanceláře OÚ Mukařov, tel. 323 660 246 nebo do pracoviště Czech POINTu v Galerii STARÁ ŠKOLA - tel.: 703 634 791, nebo pište na e-mail: infocentrum@mukarov.cz.

Služba Czech POINT umožňuje na obecním úřadě zřizovat a měnit datové schránky právnických i fyzických osob, pořizovat veškeré výpisy z nejrůznějších databází a evidencí, jako např. výpis z rejstříku trestů, evidence přestupků řidičů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z registru osob a další.

Jsou-li předmětem poskytování citlivé osobní údaje, je nutno při podání žádosti předložit platné osobní doklady!