Podatelna a Czech Point

Elektronická podatelnaObrázek

Dne 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost nařízeni vlády a vyhláška Ministerstva informatiky k elektronickým podatelnám. Nařízení vlády ukládá všem úřadům používat elektronické podatelny a nejpozději 31. ledna 2005 adresu elektronické podatelny oznámit Ministerstvu informatiky.

27. ledna 2005 obec Mukařov tuto povinnost splnila a zároveň tímto zveřejňuje emailovou adresu své elektronické podatelny pro podání opatřená elektronickým podpisem.

Na podání, která budou zaslána na tuto adresu a nebudou opatřena uznávaným elektronickým podpisem bude reagováno jako na běžná sdělení zaslaná elektronickou poštou.

Co se týče ČR, v oblasti orgánů veřejné moci (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) lze používat výhradně kvalifikované certifikáty vydané všemi akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, tj. První certifikační autorita a.s., Česká pošta s.p. a eIdentity a.s..

 

Elektronická podatelna obce Mukařov: podatelna@mukarov.cz


Pro běžnou komunikaci s Obecním úřadem Mukařov můžete použít emailovou adresu: obec@mukarov.cz

 


CzechPoint a datová schránka

Rudolf Semanský - 13.2.2010

Jak jste již jistě zaznamenali ze sdělovacích prostředků, nejen orgány státní správy a samosprávy čekala od 1. listopadu 2010 malá revoluce v komunikaci vyřizování písemností a to díky zavedení datových schránek.

Nebudu se tu rozepisovat o tom, jak datové schránky fungují, v čem život zjednodušují a v čem naopak komplikují ani o jejich diskutabilní výhodnosti, ale chtěl bych zmínit, že spolu se zavedením datových schránek jsme využili možnosti dotačního titulu Ministerstva vnitra a zřídili jsme na Obecním úřadě Mukařov pracoviště Czech POINTu s moderním počítačovým vybavením dodaným přímo na klíč.

Služba Czech POINT umožňují i na našem obecním úřadě pořizovat veškeré výpisy z nejrůznějších databází a evidencí jako např. výpis z rejstříku trestů, evidence přestupků řidičů atd. Výpis z katastru nemovitostí Obecní úřad Mukařov neprovádí.

Tyto citlivé informace může samozřejmě obdržet vždy jen ten, jehož osoby se osobní údaje týkají, takže je nutno při podání žádosti předložit platné doklady, ale i tak je to značné zjednodušení neboť doposud bylo nutné pro podobné výpisy jezdit přinejmenším do Říčan.