Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě přílohy č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., za úhradu - vybrané položky:

 • mzdové náklady spojené s vyhledáváním informace – 130,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance

 • materiálové náklady

 • Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

     černobílé jednostranné:                                     A4         A3
          1.1.1.1. z volných listů                              5,- Kč     8,- Kč
          1.1.1.2. z vázaných listů                            7,- Kč    12,- Kč

     černobílé oboustranné:                                      A4         A3
          1.1.2.1. z volných listů                              8,- Kč    12,- Kč
          1.1.2.2. z vázaných listů                          17,- Kč    22,- Kč

     barevné jednostranné:                                       A4         A3
          1.2.1.1. z volných listů                             25,- Kč    38,- Kč
          1.2.1.2. z vázaných listů                           33,- Kč    46,- Kč

     barevné oboustranné:                                        A4         A3
          1.2.2.1. z volných listů                             40,- Kč    60,- Kč
          1.2.2.2. z vázaných listů                           53,- Kč    80,- Kč

 • Digitální reprodukce

     Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy
          3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně                   25,- Kč
          3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně                   60,- Kč
          3.1.3. skenování velkých formátů do formátu A0+ včetně   300,- Kč
          3.1.4. snímek předlohy do formátu A3 včetně digitálním
                 fotoaparátem                                                           200,- Kč
          3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním
                 fotoaparátem                                                           300,- Kč
          3.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce
                 (například mikrofilm, deska) jednoho pole
                 - skenování z pásu filmu                                             20,- Kč
                 - skenování fyzicky odděleného filmového pole             50,- Kč
          3.1.7  spojování několika vytvořených digitálních fotografií
                 z velkorozměrné předlohy do 1 obrázku
                                                                      500,- Kč/1 hodina výkonu
          Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi 20,- Kč

 • v ostatních případech materiálové náklady stanoveny ve výši skutečně vynaložených nákladů
 • doručovací náklady – dle skutečně vynaložené částky.

 

Platby za další služby obce a místní poplatky naleznete níže: