Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Plánované přerušení dodávky elektřiny

17.05.2019 - 31.05.2019

ČEZ Distribuce, a. s.

31.5.2019 (8:00 -15:00)

Mukařov, Srbín

pdf Oznámení zde


Závěrečný účet svazku obcí REGION JIH za rok 2018

17.05.2019 - 03.06.2019

Svazek obcí REGION JIH

pdf Oznámení zde


Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu na opravy místních komunikací

15.05.2019 - 30.05.2019

Obec Mukařov

Uveřejňujeme v oznámení níže výzvu k podání nabídek na opravy místních komunikací v obci Mukařov pro letošní rok.

Další přílohy zadávací dokumentace ke stažení:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - mapové podklady

 

 

pdf Oznámení zde


Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy hygienického zázemí v objektu Základní školy Mukařov"

15.05.2019 - 31.05.2019

ZŠ Mukařov

pdf Oznámení zde


Pozvánka a program 8. zasedání ZO Mukařov

08.05.2019 - 15.05.2019

8. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov, se koná 14.5.2019 v zasedací místnosti OÚ Mukařov.

Program v příloze PDF.

pdf Oznámení zde


Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného 2018

07.05.2019 - 10.06.2019

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zveřejnění záměru darování pozemku

06.05.2019 - 23.05.2019

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Kontejnery na svoz objemného odpadu

29.04.2019 - 06.05.2019

Kontejnery na svoz objemného odpadu

Přistavovány 2x ročně. Jarní svoz: sobota 4. 5. (8-15 hodin), neděle 5. 5. (9-naplnění kontejnerů)
Místa přistavení:

  • Mukařov - sběrný dvůr
  • Žernovka - u hasičárny
  • Srbín - u ČOV Na dolách

Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

27.04.2019 - 27.05.2019

Rudolf Semanský

Zápis č. 7 ze zasedání ZO Mukařov v příloze.

pdf Oznámení zde


Veřejná vyhláška

26.04.2019 - 27.05.2019

Finanční úřad pro Středočeský kraj

pdf Oznámení zde


1 2 3 4