Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Zveřejnění záměru - pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví obce Mukařov

15.11.2018 - 03.12.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

14.11.2018 - 28.11.2018

Elektronicky ověřená verze zápisu

pdf Oznámení zde


Oznámení o zahájení stavebního řízení - II/113 Mukařov - Struhařov

12.11.2018 - 28.11.2018

Městský úřad v Říčanech

pdf Oznámení zde


Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. II/108

12.11.2018 - 28.11.2018

MÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

pdf Oznámení zde


Návrh rozpočtu SORJ na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu SORJ na r. 2020-2022 obce Mukařov

12.11.2018 - 27.11.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Pozvánka na 2. zasedání ZO Mukařov

06.11.2018 - 14.11.2018

Rudolf Semanský

2. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná dne 13.11. 2018

Program zasedání v příloze

pdf Oznámení zde


Mimořádné veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

31.10.2018 - 30.11.2018

Krajská veterinární správa

pdf Oznámení zde


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

29.10.2018 - 14.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti
Vaší obce. Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.
Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí.

xls Oznámení zde


Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 a I/12

26.10.2018 - 13.11.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy

pdf Oznámení zde


Usnesení o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí

18.10.2018 - 23.11.2018

Exekutorský úřad Beroun, soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský

pdf Oznámení zde


1 2 3 4