Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Plánované přerušení dodávky elektřiny

18.07.2019

ČEZ Distribuce, a.s.

Mukařov - Srbín 5.8.2019 (8:00 - 14:00)

pdf Oznámení zde


Doručení veřejnou vyhláškou

18.07.2019

Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Martina Lochmanová

Monika Rycl

pdf Oznámení zde


Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

18.07.2019 - 31.07.2019

Rudolf Semanský

10. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná 30. července 2019.

Program a místo konání v příloze pdf.

pdf Oznámení zde


OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

16.07.2019

Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor majetku

Bezúplatné převedení pozemků obci Mukařov

pdf Oznámení zde


Plánované přerušení dodávky elektřiny

15.07.2019

ČEZ Distribuce, a. s.

Mukařov, Srbín - 2.8.2019 (10:30 - 15:00)

 

pdf Oznámení zde


Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019

10.07.2019

Ladův kraj

pdf Oznámení zde


Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení

09.07.2019 - 25.07.2019

Měststký úřad Říčany, odbor - Stavební úřad

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV, Mukařov, Srbín, Žernovka

SO 01 - Vodovod, řady G1, I, M3, G6, 14 (změna trasy, prodloužení řadu)

pdf Oznámení zde


Zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích - darování pozemku obci Mukařov

04.07.2019 - 22.07.2019

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zápis z 3. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Mukařov

03.07.2019 - 22.07.2019

Obec Mukařov

Zápis z 3. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Mukařov, konaného dne 26.6. 2019.

pdf Oznámení zde


Zápis č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

28.06.2019 - 06.07.2019

Zápis č. 9 ze zasedání ZO Mukařov v příloze.

pdf Oznámení zde


1 2 3 4