Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Vyhlášení konkursu na místo ředitele Základní školy Mukařov

14.03.2018 - 05.04.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

06.03.2018 - 20.03.2018

ČEZ Distribuce, a.s.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne:

 
 

19.03.2018 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060587535

Žernovka

Českobrodská
46
Louňovická
49 50
Na kraji
51
Žernovka
E1

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

 

 

 

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín

e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz


Oprava zřejmých nesprávností - Mukařov vodovodní přípojky - III. etapa, Mukařov, Srbín

05.03.2018 - 20.03.2018

Městský úřad Říčany, Odbor - stavební úřad

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - Mukařovsko

02.03.2018 - 01.03.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zápis z 37. zasedání zastupitelstva

01.03.2018 - 12.03.2018

Obec Mukařov

Upozornění: zápis č. 37 byl na 38. zasedání Zastupitelstva opraven v předřazeném bodě č. 7.

Opravaný zápis bude zveřejněn co nejdříve.

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - DIPONA

28.02.2018 - 27.02.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - SDH Mukařov

28.02.2018 - 27.02.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - SDH Žernovka

28.02.2018 - 27.02.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zveřejnění záměru - směna nemovitého majetku ve vlastnictví obce Mukařov

26.02.2018 - 13.03.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zapis č. 36 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

15.02.2018 - 15.03.2018

Obecní úřad Mukařov

Zápis č. 36 z lednového zasedání zastupitelstva

pdf Oznámení zde


1 2 3 4