Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - ASTRA Praha

24.09.2018 - 23.09.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zápis č. 43

24.09.2018 - 31.10.2018

Obec Mukařov

Zápis č. 43 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov z 11.9. 2018 (neověřený)

pdf Oznámení zde


Informace k volbám, termín voleb, sídlo volební místnosti

21.09.2018 - 08.10.2018

Rudolf Semanský

pdf Oznámení zde


Oznámení - vydání územního plánu Louňovic

19.09.2018 - 04.10.2018

MÚ Říčany - odbor územního plánování a regionálního rozvoje

pdf Oznámení zde


Místní úprava silničního provozu v obci Srbín

19.09.2018 - 04.10.2018

MÚ Říčany - odbor správ. agend a dopravy

pdf Oznámení zde


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

12.09.2018 - 16.11.2018

ČEZ Distribuce, a.s.

pdf Oznámení zde


Zveřejnění záměru - směna nemovitého majetku ve vlastnictví obce

12.09.2018 - 28.09.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Pozvánka a program 43. zasedání ZO Mukařov

04.09.2018 - 12.09.2018

Rudolf Semanský

43. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná dne 11. září 2018.

Program v příloze

pdf Oznámení zde


Stanovení místní úpravy provozu

03.09.2018 - 19.09.2018

MÚ Říčany, odbor správ. agend a dopravy

pdf Oznámení zde


Dražební vyhláška

29.08.2018 - 03.10.2018

Obecní úřad Mukařov

Dražební vyhláška k dražbě nemovitých věcí dne 2.10. 2018

viz příloha

pdf Oznámení zde


1 2 3 4