Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

22.01.2019 - 07.02.2019

Městský úřad Říčany, odbor - Stavební úřad

pdf Oznámení zde


Pozvánka na mimořádné zasedání ZO Mukařov

22.01.2019 - 30.01.2019

Mimořádné zasedání se svolává z důvodu projednání a schválení obecně závazných vyhlášek týkajících se systému shromažďování a likvidace komunálního odpadu a poplatku za komunální odpad.

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - Mukařov-sko

17.01.2019 - 16.01.2022

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - Dipona

17.01.2019 - 16.01.2022

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

17.01.2019 - 04.02.2019

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Pozvánka na 4. zasedání ZO Mukařov

08.01.2019 - 16.01.2019

Rudolf Semanský

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Mukařov dne 15. ledna 2019. PROGRAM V PŘÍLOZE PDF.

UPOZORNĚNÍ!!! Jednání zastupitelstva se účastní JUDr Zd. Hraba (STAN), senátor zvolený ve volebním obvodu Říčansko, Benešovsko.

Pan senátor dorazí cca v 18:30, aby se případně mohl setkat s občany obce.

pdf Oznámení zde


Zápis č.3 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

21.12.2018 - 15.01.2019

Obec Mukařov

Zápis z 3. zasedání ZO Mukařov v příloze.

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - ASTRA Praha

24.09.2018 - 23.09.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - TJ Sokol Mukařov

24.08.2018 - 24.08.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Svoz komunálního odpadu - Žernovka, Srbín

24.04.2018 - 31.12.2018

Obecní úřad Mukařov

Z důvodu probíhající výstavby vodovodu na Žernovce a v Srbíně, žádáme občany, aby své nádoby na svoz komunálního odpadu přistavili na začátek ulice ve které probíhá výstavba z důvodu nesjízdnosti dané komunikace popelářským vozem.

Děkujeme za pochopení


1 2 3 4