Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Pozvánka a program 41. zasedání ZO Mukařov

12.06.2018 - 20.06.2018

41. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná dne 19.6. 2018.

Program a čas zasedání v příloze dokumentu.

pdf Oznámení zde


Zápis č.40 ze zasedání ZO Mukařov

04.06.2018 - 20.06.2018

Obec Mukařov

Zápis č. 40 (ověřený) z květnového zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

pdf Oznámení zde


Svoz komunálního odpadu - Žernovka, Srbín

24.04.2018 - 31.12.2018

Obecní úřad Mukařov

Z důvodu probíhající výstavby vodovodu na Žernovce a v Srbíně, žádáme občany, aby své nádoby na svoz komunálního odpadu přistavili na začátek ulice ve které probíhá výstavba z důvodu nesjízdnosti dané komunikace popelářským vozem.

Děkujeme za pochopení


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - Mukařov-sko

02.03.2018 - 01.03.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - DIPONA

28.02.2018 - 27.02.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - SDH Mukařov

28.02.2018 - 27.02.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - SDH Žernovka

28.02.2018 - 27.02.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Ceny svozu odpadu pro rok 2018

17.01.2018 - 31.03.2018

Obecní úřad Mukařov

Ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2018, schválené zastupitelstvem obce dne 9.1.2018

U všech velikostí nádob a četnosti svozů jsme byli nuceni mírně navýšit ceny, neboť se zvyšují všechny vstupní náklady,

ať již cena skládkovného, spaloven a lidské práce. Zastupitelstvo obce se i přes toto navýšení rozhodlo nepromítat

do konečné ceny veškeré zvýšené náklady a část zvýšené ceny dotuje z rozpočtu obce.

Rudolf Semanský, starosta obce

pdf Oznámení zde


Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj

20.12.2017 - 31.12.2018

Svazek obcí Ladův kraj

Dokumenty k hospodaření svazku obcí Ladův kraj podle ustanovení § 39 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou k nahlédnutí na stránce Svazek obcí Ladův kraj


Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet svazku obcí REGION JIH

18.12.2017 - 31.12.2018

Svazek obcí REGION JIH

Dokumenty k hospodaření svazku obcí REGION JIH podle ustanovení § 39 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou k nahlédnutí na stránce Svazek obcí REGION JIH.


1 2 3 4 5 6