Přihlášení k trvalému pobytu

K přihlášení k trvalému pobytu je nutná osobní návštěva žadatele o změnu trvalého pobytu v kanceláři OÚ. S sebou si každý žadatel donese:

  • platný občanský průkaz nebo rodný list (u dětí mladších 15 let)
  • originál výpisu z katastru nemovitostí nebo dokladu o vlastnictví nemovitosti, do které se přihlašuje - úřad si vyhrazuje právo ověřit vlastnictví v online aplikacích Czechpointu, či Katastru nemovitostí
  • souhlas vlastníka nemovitosti (pokud je vlastník nemovitosti rozdílný od žadatele) - nutná jeho osobní účast a podpis na přihlašovací kartu
  • správní poplatek 50,- Kč

 

Žadatel na místě vyplní a podpisem potvrdí přihlášku k trvalému pobytu. Pokud není zároveň vlastníkem nemovitosti, je nutné zajistit potvrzení přihlášky podpisem vlastníka nemovitosti. Po vyplnění přihlášky bude znehodnocen stávající občanský průkaz žadatele a vystaven náhradní doklad potvrzující nové místo trvalého pobytu. Náhradní doklad platí pouze v kombinaci se znehodnoceným občanským průkazem do doby vyřízení nového občanského průkazu. Jeho vydání zajišťuje Městský úřad Říčany a je povinností žadatele o něj zažádat do 15 dnů ode dne změny místa trvalého pobytu.

 

Ke zrušení údaje o předchozím trvalém pobytu dochází v evidenci automaticky po přihlášení do nového místa trvalého pobytu.

V případě, že je třeba zrušit záznam o místě trvalého pobytu na adrese z důvodu, že se osoba odstěhovala a nedošlo z různých důvodů k tomuto výmazu (např. se nechce přihlásit jinde k pobytu), musí se provést správní řízení na úřední zrušení údaje o místě trvalého bydliště. Pro zahájení tohoto řízení je nutné podat žádost zde na OÚ na formuláři k tomu určeném.