Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Aktuální číslo Obecního zpravodaje - 4/2018

Obecní zpravodaj vydává obec Mukařov. Vychází vždy 1x za 2 měsíce. Je to periodicky vydávaná tiskovina registrovaná podle § 7 zákona číslo 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21966. Potvrzení o evidenci periodického tisku ZDE.
 
Ceník inzerce OZ (v cenách s DPH) k nahlédnutí ZDE. Objednávky inzerátů zasílejte na zpravodaj@mukarov.cz. Používejte výhradně tento objednávkový formulář.

 

Starší čísla

        3/2018  2/2018  1/2018
            Obecní zpravodaj 012018
 

6/2017

5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017
   
 

6/2016

5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016
 

  6/2015 5/2015

4/2015

3/2015 2/2015 1/2015
  Obecní zpravodaj - č. 4 Obecní zpravodaj - 3. číslo Obecní zpravodaj - 2. číslo Obecní zpravodaj - 1. číslo