Omezení dodávek vody na Žernovce

Obec Mukařov | 01.08.2018

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ DODÁVKY VODY

 

 

Oznamujeme obyvatelům, kteří jsou napojeni na vodovod v Žernovce (Zájezdí i Horka), že z důvodu déle trvajícího suchého období, masivnímu úbytku vody ve vrtech a nedostatku kapacit pro dovoz pitné vody z externích zdrojů se s okamžitou platností stanovuje od 1.8.2018 omezení dodávek vody, kdy platí:

 

zákaz z vodovodního řadu zalévat, kropit zpevněné a jiné plochy, mýt auta, nebo napouštět bazény!

 

Omezení platí do odvolání. V případě zjištění porušení tohoto zákazu může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč

 

 

 

V Mukařově 1.8.2018