Mukařov-sko

 

Mukařov-sko, z.s.

Kontaktní adresa: Na Dolách 4, 25162 Mukařov

Tel/fax:
 
606 719 574

Email:

mukarov-sko@volny.cz
Web: http://www.mukarov-sko.cz/


Předseda výboru:

Členové výboru:

 


Rudolf Semanský

PhDr. Kateřina Čadilová

Ing. Přemysl Zima

 

Od roku 2016 v souvislosti novým občanským zákoníkem došlo k přejmenování sdružení Mukařov-sko na Mukařov-sko, z.s. a též k přesídlení spolku. Nově též není statutárním orgánem předseda, ale tříčlenný Výbor spolku.

V roce 2015 se sdružení stalo garantem aktivit Kulturního a komunitního centra Mukařov, které sídlí v budově bývalé školní družiny v Příčné 61.

Občanské sdružení Mukařov-sko vzniklo na konci roku 2005. Sdružení si dalo za cíl pomoci koncepčnímu rozvoji obcí sdružených pod Obecním úřadem v Mukařově, tj. Mukařov, Srbín a Žernovka spolu s místními částmi Buda a Louňovičky. Kandidátka o.s. Mukařov-ska zvítězila v komunálních volbách v roce 2006 a následně i v roce 2010.

S členy Mukařov-ska můžete potkat během roku jako organizátory či spoluorganizátory řady akcí. Spolupráce na rozvoji obce s hasiči, sokoly a dalšími spolky je společným jmenovatelem všech těchto akcí:

 • Jarmarky,
 • Vítání jara,
 • Masopust,
 • Pálení čarodějnic,
 • Dětský den,
 • Po-po-les,
 • Mukařovská pouť,
 • Koloběžkiáda,
 • Drakiáda,
 • Lampiónový průvod,
 • Dýňování,
 • Mikulášská nadílka

 

ObrázekMateřské centrum Mukařov-sko

Mateřské centrum Mukařov-sko vzniklo v druhé polovině roku 2007 z podnětu několika mukařovských maminek. Od listopadu 2007 nabízí ve své herně, ale i při cvičeních v sokolovně prostor pro maminky (rodiny) s dětmi od narození do nástupu do školy.

Více o Mateřském centru Mukařov-sko naleznete: www.mcmukarovsko.estranky.cz