SPOLEČNĚ je správně, z.s.

Obrázek

Kontaktní adresa: Kopretinová 216, 251 62 Mukařov - Srbín

Tel/fax:

724 504 379

Email:
vaclava.zubalova@seznam.cz

Web:
Facebook:

www.spolecnezs.cz
https://www.facebook.com/SPOLECNEzs


Předseda:

Václava Zubalová

 

Hlavní cíl:

Vytvořit v našich obcích příjemné prostředí s vysokou kvalitou života. 

Chceme se podílet na dění v obcích - s vámi a pro vás ...

 

Priority:

Prostředí pro kvalitní život

 • Rozvoj hřišť, sportovišť a volnočasových aktivit; upravené a udržované veřejné plochy
 • Podpora dobrovolnických aktivit 

Důvěra v obecní úřad

 • Vstřícné, přátelské a důvěryhodné zázemí obce
 • Přístup obyvatel k důležitým informacím s využíváním moderních technologií
 • Nové webové stránky obce
 • Přínosná spolupráce s okolními obcemi

Rozvoj obcí ve prospěch obyvatel

 • Efektivní hospodaření úřadu
 • Maximální využívání dotačních programů a intenzívní rozvoj infrastruktury
 • Rozvoj školy, mateřské školy i mimoškolních aktivit pro děti

Bezpečnost v obcích

 • Přítomnost policie na problémových místech 
 • Regulace dopravy a instalace radarů

Regulace intenzivní výstavby

 • Výstavba v rovnováze s rozvojem a opravami infrastruktury obcí
 • Podmínka plánovací smlouvy s obcí v územním plánu
 • Zásady pro výstavbu v rozvojových lokalitách.