Top 09 - Mukařov

Obrázek

Kontaktní adresa: Obecné 328,
251 62 - Mukařov

Tel/fax:

Email:

Ondrej.Jakob@seznam.cz
Web: www.top09mukarov.cz

Předseda:

Mgr. Ondřej Jakob


Místní organizace Top 09 s působností pro obce Mukařov, Srbín, Žernovka a Svojetice je řízena 5-ti členným výborem, který se sestává z předsedy, místopředsedy a 3 členů výboru. Výbor místní organizace řeší vnitřní záležitosti místní organizace a definuje postoje prezentované směrem k občanům a ostatním organizacím a institucím.

Funkce Jméno

Předseda Mgr. Ondřej Jakob
Místopředseda Bc. Olaf Zuckerstein
člen výboru Ing. Ivana Malá
člen výboru Ladislav Bajer
člen výboru Ing. Jiří Šavrda


Jednání výboru jsou otevřená, což znamená, že se jich mohou účastnit všichni členové naší MO. Výbor ve spolupráci se členy MO jedná o předložených tématech a stejně tak sám předkládá členům MO k posouzení vlastní témata. Výstupem výboru jsou návrhy, které budou našimi zastupiteli předloženy k projednání na nejbližším jednání zastupitelstva obce a v případě hlasování zastupitelstva o těchto návrzích je hlasování nasich zastupitelů vázáno výsledkem hlasování výboru MO. Výbor MO o návrzích hlasuje prostou větsinou přítomných členů výboru, pokud si výbor neodhlasuje jiný způsob hlasování.