Historická stezka Mukařov-Žernovka

MapaHistorická stezka mezi Mukařovem a Žernovkou je dlouhá jeden a půl kilometru má 8 zastavení obohacených naučnými tabulemi.

Stezka začíná před Mukařovským kostelem a pokračuje okolo obecního úřadu a pošty ke školce, dále pak k tzv. Pištěkárně - domu, kde bydlíval Theodor Pištěk st., okolo hájenky lesem k pomníku padlých na Žernovce, mine mlýn Pataki a končí u hasičské zbrojnice a dětského hřiště na Žernovce. Trasa stezky měří cca 1,5 km a je v celé délce dostupná pěším i s kočárky a při patřičné opatrnosti na provoz též pro cyklisty.

Stezku vybudovalo v roce 2010 o.s. Mukařov-sko s podporou obce Mukařov a z dotace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci programu MAS Říčansko - LEADER.

Součástí projektu bylo také vysazení aleje s více než 40-ti stromy, které si jednotliví obyvatelé Mukařova a Žernovky adoptovali.

Přehled jednotlivých zastavení stezky

Pro další informace si prohlédněte jednotlivé panely níže nebo navštivte další webové stránky:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mukařovsko v minulosti a současnosti

Mukařovsko v minulosti a současnosti

Osobnosti Mukařova a okolí

Osobnosti Mukařova a okolí

Mukařovsko jako součást historického území

Mukařovsko jako součást historického území

Les jako významný krajinotvorný prvek

Les jako významný krajinotvorný prvek

Nová alej || Pomník padlým

Nová alej || Pomník padlým

Kamenictví na Žernovce, v Srbíně a okolí

Kamenictví na Žernovce, v Srbíně a okolí

Žernovka

Žernovka

Mapa

Mapa